Szkoła prowadzi m.in.:

  • Dziennik korespondencji.
  • Ewidencje i rejestry określone w Kodeksie pracy.
  • Rejestr druków ścisłego zarachowania.
  • Księgi inwentaryzacyjne.
  • Księgę ewidencji.
  • Księgę uczniów.
  • Rejestr wydanych legitymacji i zaświadczeń.
  • Rejestr skarg i wniosków.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Wałczu funkcjonuje archiwum, w którym przechowuje się arkusze ocen, dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz wszystkie dokumenty o wartości archiwalnej.

image_print