bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Petycje

Rejestr petycji do SP nr 2 Wałcz

Zbiorcza informacja o petycjach w 2021 roku

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

Informuję, że petycja w przedmiotowej sprawie została rozpoznana odmownie.

Petycja do dyrektora szkoły

Informacja o sposobie i terminie załatwienia petycji

Z uwagi na obowiązek ochrony danych wrażliwych informacje o przebiegu postępowania w sprawie powyższej petycji nie będą przekazywane na stronie internetowej szkoły. Informacja o sposobie rozpatrzenia petycji zostanie przekazana podmiotowi wnoszącemu petycję oraz zamieszczone na stronie szkoły, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu, nie później niż do 10 lutego 2022 r.Opublikował: Grzegorz Mucowski
Publikacja dnia: 19.05.2022
Podpisał: Edyta Krzywicka
Dokument z dnia: 25.11.2021
Dokument oglądany razy: 351