bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Statut szkoły

zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 01/17-18 z dnia 14 września 2017 r. (tekst jednolity z dnia 26 października 2017 r.)

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59)
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z póź. zm.)
  • Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60)


Statut Szkoły - pobierz
Opublikował: Grzegorz Mucowski
Publikacja dnia: 20.09.2021
Podpisał: Elżbieta Malingowska
Dokument z dnia: 17.01.2017
Dokument oglądany razy: 2 079